VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO

Momentálne nemáme k dispozícii žiadne voľné pracovné miesto (-a).

Prosím, sledujte si priebežne našu stránku.

Voľné miesta a podmienky pre prípadných uchádzačov budeme publikovať v tejto sekcii.

Uchádzači môžu zaslať svoju žiadosť a životopis e-mailom: heraco@heraco.sk, alebo ju doručiť osobne.

Z doručených žiadosti od uchádzačov si vyberieme potencionálnych zamestnancov, ktorý budú pozvaní na osobný pohovor.

NÁŠ ZAMESTNANEC

Sme firma, ktorá stavia na znalostiach, a preto hľadáme zamestnancov, ktorí:

  • na sebe stále pracujú
  • radi sa učia nové veci
  • sú týmoví hráči
  • majú radi dynamické prostredie

 

VSTUPNÝ POHOVOR

Pohovory vedieme neformálne, cestou vzájomného dialógu, žiadne testy a skúšanie. Na väščinu pracovných pozícii prebieha jednokolový pohovor priamo s majiteľom firmy.

Cieľom pohovoru je dozvedieť sa čo najviac o Vašich doterajších pracovných skúsenostiach, ale aj o Vás samotných, o Vašich hodnotách, plánoch, ambíciách a očakávaniach.

Vaše znalosti a skúsenosti z odboru stavebníctva sú pochopiteľne veľkou výhodou, ale to neznamená, že niekto, kto v odbore doposiaľ nepracoval, nemôže práve u nás naštartovať svoju kariéru.

 

NAŠA PONUKA

Budete súčasťou zohraného kolektívu skúsených zamestnancov.

Ponúkame príjemné a moderné pracovné prostredie, pretože výstavbe nových a rekonštrukcii starých objektov prikladáme veľký význam.

Kultúra predaja a pracovné prostredie pre našich zamestnancov sú jednou z našich trvalých priorít.