Dávame si záležať, aby sme k Vám boli priami a otvorení ohľadom technológií, ktoré používame. S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie stránky www.heraco.sk používame cookies súbory, aby sme vám poskytli najlepšiu možnú skúsenosť s používaním tejto stránky. Táto webstránka používa súbory cookies. Dotknutá osoba stlačením tlačidla „SÚHLAS“ potvrdzuje, že bola oboznámená s uvedenými informáciami a súhlasí s nimi. Používanie súborov cookies je v súlade s podmienkami opísanými nižšie. Ukladanie súborov cookies môžete kedykoľvek zakázať. Postup, ako to urobiť, je tiež opísaný nižšie.

Čo sú súbory cookies

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý je odoslaný z webového serveru do vášho webového prehliadača, ktorým si otvárate stránku, a uložený týmto webovým prehliadačom.
Vďaka tomuto kroku si môže webová lokalita na určitý čas uchovávať informácie o Vašej aktivite na stránke. Ak webový prehliadať pristupuje znova na webový server, server môže jednoduchšie a rýchlejšie načítať tieto informácie a reagovať na údaje, ktoré sú v ňom uložené.
Súbor cookie je „pasívny“ súbor, neobsahuje teda žiadne ďalšie softvérové programy, ktoré by sa mohli spúšťať v zariadení používateľa s prístupom na internet (stolný počítač, notebook, smartfón, tablet a pod.).
Každý súbor cookie má priradený dátum vypršania jeho platnosti, ktorý určuje, ako dlho si váš webový prehliadač túto informáciu uchováva.
Tieto informácie sú odoslané späť na server pri každej ďalšej návšteve stránky. To umožňuje serveru identifikovať váš webový prehliadač a prispôsobiť stránku Vašim preferenciám a nastaveniam, ktoré ste na stránke počas jej návštevy uskutočnili (ako sú napríklad prihlasovacie meno, lokalizačné údaje, nastavenia zobrazovania a pod.). Pri každej ďalšej návšteve stránky ich tak nemusíte opätovne uvádzať.

Existujú dve hlavné kategórie súborov cookies: dočasné súbory cookies a trvalé súbory cookies.

 • Dočasné súbory cookies sa vymažú z vášho počítača, keď váš webový prehliadač zatvoríte. Ide najmä o informácie slúžiace na zabezpečenie a identifikáciu spojenia medzi stránkou a používateľovým počítačom počas jednej jeho návštevy (napríklad informácia, či ide o mobilné zariadenie alebo notebook, a tiež rôzne šifrované identifikátory, ktoré sa používajú pre bezpečné spojenie s web servermi ).
 • Trvalé súbory cookies sú na Vašom počítači uložené až do chvíle, kým ich nevymažete, alebo kým nevyprší ich platnosť. Využívajú sa napríklad na identifikáciu prihlásenia klienta, tiež jazyka, ktorý používa, personalizovanie reklamy, sledovanie činnosti používateľa na webových stránkach alebo na predvyplnenie formuláru. Slúžia aj pre poskytnutie relevantnejšieho obsahu, vytvárania digitálnej identity dotknutej osoby, sledovania správania používateľa na webovej stránke a personalizovanej komunikácie s používateľom.

Súbory cookies môžu byť odstránené dvoma spôsobmi:

 • automaticky – keď vyprší ich platnosť
 • manuálne – keď ich úmyselne odstránite

Ako používame súbory cookies

Na doméne heraco.sk firmy HERACO s.r.o. je používané anonymné sledovanie návštevnosti stránky pomocou cookies cez Google Analytics, ako aj cookies tretích strán spoločnosti Google LLC (využité pre správne zobrazenie mapy na stránke).
Analytické služby nám pomáhajú zistiť do akej miery je obsah našich webových stránok efektívny, čo zaujíma našich užívateľov, a ako zlepšiť fungovanie tejto webovej stránky. Okrem toho využívame tzv. web beacons, známe ako pixelové tagy k počítaniu návštev našich webových stránok, a ďalej tzv. „výkonové cookies“, ktoré monitorujú, koľko unikátnych užívateľov túto webovú stránku navštevuje a ako často. Tieto údaje používame výhradne pre štatistické účely.
Niektoré súbory cookies, ktoré používame, sú nevyhnutné na to, aby ste mohli túto webovú stránku prezerať a využívať jej funkcie, ako napríklad prístup do zabezpečených oblastí, ktoré môžu obsahovať informácie pre registrovaných užívateľov (tzv. nevyhnutné cookies).
Používame taktiež tzv. „funkčné cookies“ uchovávajúce informácie, ktoré umožňujú prispôsobiť stránku našim užívateľom; napríklad uložiť váš jazyk alebo Vašu geografickú polohu či fakt, že ste už vyplnili našu anketu. Tieto informácie sú využívané pre veľmi obmedzený účel a sú uchovávané po obmedzenú dobu. Všetky tieto údaje sú celkom anonymné a nie sú používané k iným účelom.
Vďaka súborom cookies môžeme neustále zlepšovať a zdokonaľovať nielen svoje webové stránky, ale aj služby a ponuky, ktoré poskytujeme všetkým našim klientom, resp. návštevníkom našej webovej stránky.

Google cookies

HERACO s.r.o. využíva Google Analytics na analyzovanie používania stránok na doméne heraco.sk. Google Analytics je nástroj na generovanie štatistických informácií o využívaní stránky pomocou súborov cookies, ktoré sa ukladajú na počítač návštevníka stránky. Získané informácie o pohybe na našej stránke sú použité na vytvorenie reportov v podobe tabuliek a grafov na účte Google Analytics.
Google ukladá a využíva tieto informácie v súlade s podmienkami ochrany osobných údajov spoločnosti Google LLC dostupnými na stránke: http://www.google.com/privacypolicy.html.
Google analytics zachytáva informácie, ako sú

 • stránky, ktoré ste na doméne heraco.sk navštívili
 • krajina, z ktorej ste si stránky prezerali
 • prehliadač, operačný systém a zariadenie, ktorý pri tom použili
 • rozlíšenie zariadenia, cez ktoré ste si stránky prezerali
 • počet navštívení jednotlivých stránok
 • čas, ktorý ste strávili prehliadaním jednotlivých stránok tejto domény

Niektoré verzie nastavení účtu Google Analytics umožňujú tiež priradzovať jednotlivým užívateľom jedinečné ID, sledovať ich IP adresu, ukladať ich email, nick, stránky navštívené pred a po odchode zo sledovanej domény a podobne. Na stránkach domény heraco.sk sú takéto nastavenia zakázané.

HERACO.SK zdieľa na svojich stránkach Google Adsense reklamu. Tieto reklamy sú vyberané spoločnosťou Google tak, aby zodpovedali Vašim záujmom. Spoločnosť Google sleduje Vašu aktivitu na webe prostredníctvom súborov cookies a na ich základe rozhoduje, aké máte záujmy. Prezrieť, pridať alebo vymazať kategórie viazané s Vašim prehliadačom si môžete zo stránky Google’s Ads Preference Manager.

Zamedzenie Adsense cookies môžete nastaviť zo stránky https://policies.google.com/technologies/ads. Toto nastavenie zamedzenia ale používa cookies a ak si vymažete cookies zo svojho prehliadača, Adsense sa opäť povolia. Pre Google Chrome prehliadač, Firefox a Internet Explorer existuje rozšírenie, ktoré si môžete stiahnuť na stránke https://support.google.com/ads/answer/7395996, ktoré tomu zabráni.

Sociálne siete

Prevádzkovateľ sa dá kontaktovať aj prostredníctvom Facebooku. Účelom spravovania údajov je zdieľať obsah webových stránok prevádzkovateľa a prezentácia prevádzkovateľa. Hostia sa môžu prostredníctvom facebookovej stránky dozvedieť o novinkách, aktuálnych špeciálnych ponukách u prevádzkovateľa a tiež si prezrieť fotky z vybraných zákaziek prevádzkovateľa. Kliknutím na „like“ na facebookovej stránke prevádzkovateľa súhlasia subjekty, aby prevádzkovateľ zavesil na ich nástenku na Facebooku svoje novinky a ponuky. Prevádzkovateľ na svojej facebookovej stránke tiež publikuje fotky/videá z rôznych udalostí.
Prevádzkovateľ publikuje tieto údaje fyzických osôb jedine v prípade, že bol predtým získaný ich písomný súhlas. Ďalšie informácie o spravovaní údajov z facebookovej stránky nájdete v príručke a pravidlách pre ochranu osobných údajov na www.facebook.com.
Za účelom prezentácie má prevádzkovateľ aj svoj profil na sociálnej sieti Instagram, kde prezentuje spolu s popisom fotky z vybraných zákaziek. Kliknutím na „sledovať“ súhlasíte so zobrazovaním fotografii uverejnených prevádzkovateľom.
Používame taktiež tlačidlá sociálnych sietí, ktoré užívateľom umožňujú webové stránky zdieľať, alebo ich ukladať do záložiek. Ide o tlačidlá, ktoré odkazujú na stránky sociálnych sietí prevádzkované tretími stranami, ktoré môžu načítať údaje o vašich aktivitách na internete vrátane tejto webovej stránky. Prečítajte si, prosím, podmienky používania týchto internetových stránok, aby ste presne porozumeli tomu, ako tieto stránky Vaše údaje využívajú a zistili, ako môžete zamedziť ukladaniu týchto údajov alebo ako ich môžete vymazať.

Externé webové služby

Za účelom zobrazenia obsahu tejto webovej stránky, napríklad za účelom zobrazenia obrázkov alebo videí (youtube.com), niekedy používame externé webové služby. Týmto externým stránkam alebo doménam nie sme schopní zabrániť, aby zhromažďovali údaje o tom, ako využívate obsah vložený na našich webových stránkach. Prečítajte si, prosím, podmienky používania týchto internetových stránok, aby ste presne porozumeli tomu, ako tieto stránky Vaše údaje využívajú a zistili, ako môžete zamedziť ukladaniu týchto údajov alebo ako ich môžete vymazať.

Ochrana súkromia

k webová stránka firmy HERACO s.r.o. používa súbory cookies, uplatňujú sa na ňu pravidlá definované príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov a ochrane súkromia.
Žiadna iná strana než firma HERACO s.r.o. nemá možnosť, len na základe súborov cookies, zistiť konkrétnu osobu klienta, nakoľko technické prevedenie znemožňuje s úplnou istotou určiť identitu používateľa len na základe súborov cookies. Platí to aj pri napadnutí zariadenia používateľa počítačovým vírusom, alebo pri záškodníckom kóde iného webového servera, prípadne pri chybe prehliadača používaného klientom. Spoločnosť HERACO s.r.o. získané súbory cookies, ako aj iné údaje získané na ich základe (napr. IP adresu, lokalizačné údaje a podobne), sprístupňuje aj tretím osobám a to na základe uzatvoreného zmluvného vzťahu. Tieto osoby sú poverené spoločnosťou HERACO s.r.o. na spracúvanie takto získaných osobných údajov pre účely uvedené v tomto dokumente (napr. personalizovanie reklamy).

Zakázanie cookies

Väčšina prehliadačov umožňuje zakázanie ukladania súborov cookies.

NetscapeNetscape

 • Vojdite do ponuky Edit/Upraviť cez ponuku Menu.
 • Kliknite na Preferences/Nastavenia.
 • Kliknite na Advanced/Rozšírene nastavenia.
 • Vyberte pole Cookies.
 • Označte buď ‚Warn Me Before Accepting a Cookie’/’Upozorniť pred prijatím Cookies‘ alebo ‚Disable Cookies’/’Zakázať cookies‘.
 • Kliknite OK.
 • V systéme Windows kliknite na ponuku štart.
 • Napíšte do vyhľadávania ‚cookies.txt‘ a dajte hľadať
 • Ak sa zobrazia výsledky vyhľadávania, pretiahnite všetky nájdené súbory do koša.
 • Zatvorte a reštartujte Netscape.

Internet ExplorerInternet Explorer

FirefoxFirefox

Google ChromeGoogle Chrome

OperaOpera

SafariSafari

V prípade, že používate iný prehliadač, postupy, ako zakázať cookies pre daný prehliadač, by mali byť uverejnené na oficiálnej stránke konkrétneho výrobcu príslušného prehliadača.

Zakázanie súborov cookies bude mať negatívny vplyv na vzhľad a použiteľnosť niektorých stránok.

Vaše práva

V súlade s platnými právnymi predpismi máte právo na prístup k údajom, ktoré sa o vás spracúvajú, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania, právo na prenositeľnosť údajov, ako aj právo namietať. Rovnako máte právo na podanie sťažnosti dozornému orgánu (Úradu na ochranu osobných údajov SR). Cookies inštalované do vášho prehliadača na webovej stránke spoločnosti HERACO s.r.o. sú využívané na zlepšovanie služieb, personalizovanie reklamy, vytváranie digitálnej identity používateľa ako aj na štatistické a analytické spracovávanie dát.

Poznámka

Tieto podmienky boli vypracované spoločnosťou HERACO s.r.o..